MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Znovu zařazujeme velmi úspěšný seminář loňské LŠ zaměřený na digitální vzdělávání dětí v mateřských školách. Pedagogy čeká seznámení s tématy z digitálního světa a jeho základními pojmy jako jsou signál, přenos dat, internet atd. Dále spousta inspirace a
ukázek, jak tato témata dětem předávat, a předvedení robotických hraček vhodných pro výuku digitální gramotnosti již od 3 let.
Vše názorně, jednoduše, bez tabletů a počítačů. Cílem semináře je představit pedagogům nové metody, jak rozvíjet u dětí
informatické myšlení a bezpečně je uvést do světa digitálních technologií.

Lektoruje: Barbora Vítová, BBA.

 

Do formuláře přihlášení prosím uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na kterých budete k zastižení o prázdninách.