MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání – META Praha, o.p.s.
Seminář nabízí úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ a jazykovou podporu dětí s OMJ v mateřských
školách. Účastníci získají tipy, podklady, metodická doporučení a základní informace k jednotlivým oblastem této problematiky.
Dále i předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s OMJ. Informace o metodě
KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou nejen video záznamy lekcí češtiny z praxe, ale také příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude i pro sdílení zkušeností a diskusi účastníků. Akreditováno MŠMT.

 

Lektorují: Mgr. Barbora Dvořáková, Mgr. Martina Radvanová, Jana Keblová, DiS., Mgr. et Mgr. Pavla Benešová

 

Do formuláře přihlášení prosím uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na kterých budete k zastižení o prázdninách.