MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Přednáška bude zaměřena na vývoj výslovnosti u dětí podle věku, nejčastější řečové poruchy, jak je rozpoznat a jaká je jejich náprava. Povíme si o tom, jaké jsou charakteristické projevy vývojové dysfázie a z ní plynoucí obtíže v učení (především v ČJ). Představíme si hry, pomůcky a aplikace, zaměřené na správnou výslovnost a rozvoj řeči. Pro osvojení správné výslovnosti i správného čtení je zásadní podpora sluchového vnímání, na které se zaměřuje metoda Elkonin. Účastníkům tedy vřele doporučujeme kombinaci těchto dvou přednášek.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci v MŠ a ZŠ

Lektorka: Mgr. Hana Čermáková