MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Výuka venku – příprava (co mít vždy s sebou) – výhody a nevýhody výuky venku. Společná tvorba pomůcek do hodin přírodovědy a přírodovědných aktivit posilující vztahy ve třídě. Aktivity s přírodovědnou tématikou, které díky průřezovým tématům využijete i
v hodinách českého jazyka, matematiky a dalších předmětů. Podpořte rozvoj kritického a kreativního myšlení žáků na čerstvém vzduchu. Chcete hodnotit tak, abyste děti podpořili k další práci a tak, aby se zlepšovaly? Společně nahlédneme do základů formativního hodnocení.

Lektoruje: Mgr. Kateřina Čiháková

 

Do formuláře přihlášení prosím uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na kterých budete k zastižení o prázdninách.