MAP II na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Letní škola – 17.8.2021 – DIGI bez DIGI – MŠ

CEROP Kolín Sokolská 1095, Kolín

Tento seminář nabízí pedagogům pohled na digitální vzdělávání dětí v mateřských školách. Vše názorně, jednoduše, bez tabletů a počítačů.