Matematický kufr MAP III na Kolínsku ve 4.ZŠ Kolín

Pomůcky putovního kufru DIGI bez DIGI zakoupené z fin. prostředků MAP II na Kolínsku si do konce školního roku užívají děti  ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, zřízené podle § 16.

Poslední setkání pracovní skupiny EVVO

Neformální setkání ředitelů a zřizovatelů ORP Kolín v Kostelci nad Černými lesy (zámek, pivovar, muzeum keramiky)

Exkurze do Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy pořádaná MAP II na Kolínsku pro pedagogy a členy pracovních skupin v rámci ORP Kolín.

Kufr plný knih v ZŠ a MŠ Červené Pečky

Desáté setkání pracovní skupiny EVVO nad problémem klimatické změny, oteplování a možnostmi pomůcek pro ZŠ k environmentální výchově. Děkujeme!

MŠ Klubíčko Kolín nám poslala pozdrav od dětí 👱‍♀️👩‍🦰👨‍🦱 při hře s pomůckami DIGI z našeho putovního kufru…

Školní klima – wellbeing ve školách – 18. 3. 2022 – zasedací místnost město Kolín

Putovní KUFR Malé digitální univerzity – v ZŠ a MŠ Krakovany

Putovní KUFR Malé digitální univerzity

Putovní KUFR plný knih – podpora čtenářské gramotnosti

Exkurze Muzeum Říčany – Setkání pracovní skupiny EVVO – 20.10.2021