Od prosince 2023 se znovu naplno rozběhlo Místní Akční Plánování rozvoje vzdělávání v kolínském regionu. V příštích dvou letech se při různých příležitostech budete setkávat s pokračujícím projektem, který má název „MAP IV na Kolínsku“ reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008225.

Cílem projektu je podpora spolupráce škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně NNO v ORP Kolín, která bude podporovat aktivity pro zvýšení kvality vzdělávání a současně umožní společné řešení místně specifických problémů ve vzdělávání.

 

I nadále se budou spolu scházet tematické pracovní skupiny, jejichž úkolem je sdílet své zkušenosti se vzděláváním, vzájemně se inspirovat a podporovat. K již zaběhnutým pracovním skupinám, pro mateřské školy a pro podporu rovných příležitostí, přibyla nová pracovní skupina pro moderní didaktické formy. Ve všech skupinách rádi uvítáme nové členy, kteří se chtějí spolupodílet na zlepšování úrovně vzdělávání v regionu.

V rámci implementace předcházejícího projektu MAP jsou plánované osvětové akce pro veřejnost, vzdělávací akce pro pracovníky ve vzdělávání a také akce pro školy, či třídní kolektivy. Všechny tyto akce budou mít formu přednášek, workshopů či seminářů. V plánu je také jako již posledních 5 let letní škola pro pracovníky ve vzdělávání na konci letních prázdnin. Tematicky se veškeré akce budou týkat výchovy a vzdělávání a povedou je odborníci a osobnosti z dotčených oblastí.

Nejdůležitějším úkolem projektu „MAP IV na Kolínsku“ je aktualizace tzv. Strategického rámce rozvoje vzdělávání v ORP Kolín – aktualizace priorit, cílů, opatření a aktivit, a to tak, aby odrážely současnou situaci a nastínily další vývoj. Této aktualizace bude dosaženo realizací popsaných akcí a aktivit.

V rámci projektu jsou ještě další průřezové aktivity, na které se školky a školy mohou těšit. Aktualizujeme a rozšiřujeme repertoár výukových pomůcek. Školky si mohou od nás zdarma půjčit například sadu na rozvoj digitální gramotnosti „Digi bez Digi – Malá technická univerzita“ či sadu knih na rozvoj čtenářské gramotnosti „Kufry plné knih pro MŠ“. Pro školy máme k dispozici sady na rozvoj matematické gramotnosti „Matematický kufr“ a rozvoj čtenářské gramotnosti „Kufry plné knih pro ZŠ“. Další pomůcky, které si mohou školy či školky zdarma zapůjčit, jsou například „Badatelské batůžky“, které jsou zaměřené na poznávání a ochranu přírody. V těchto sadách naleznete potřeby pro objevování a poznávání přírody přímo v terénu. Mezi ně patří například kapesní mikroskopy, sítě na létavý hmyz, lupy, atlasy a mnoho dalších užitečných pomůcek pro malé badatele! Brzy nabídku rozšíříme o sadu „Speciální pomůcky“ či „Polytechnický kufr“.

Aktuální seznam pomůcek vám rádi zašleme na vyžádání.

Veškeré aktuální informace najdete na našem webu https://www.map-kolin.cz/ nebo na facebookovém profilu „MAP_vzdělávání na Kolínsku“

Věříme, že naše práce má v regionu smysl a pomáháme školám a školkám v jejich rozvoji. Doufáme, že se vám námi připravené akce budou líbit!