Na základě podnětu pracovní skupiny financování zveřejňujeme obsahy jednotlivých putovních kufrů, důvodem je posouzení, zda je kufr vhodný do výuky ve vaší škole.

Pokud máte zájem o některý z níže uvedených kufrů prosím kontaktujte:

Školy z Kolína a území MAS Zálabí – Mgr. Michaela Záhorová, 607 220 242, michala.zahorova@gmail.com

Školy z území MAS Podlipansko – Mgr. Michala Hlušičková, 608 695 740, manager.map2@gmail.com

Na jednotlivé kufry již existují pořadníky a standardní doba zápůjčky jsou 2 měsíce.

Obsahy kufrů (zobrazí se po kliknutí):

MŠ – čtenářská gramotnost

ZŠ – čtenářská gramotnost

ZŠ – matematická gramotnost

MŠ, ZŠ (1. a 2. třída) – Digi bez digi

Badatelské baťůžky