Pracovní skupina digitální kompetence

Obsahem práce je zaměření na oblast vzdělávání, které účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, dále vzdělávání, které rozvíjí digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Mgr. David Záhora.

Vedoucím pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny: