Pracovní skupina EVVO a regionální identita

Obsahem práce PS je podporovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity, využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí. Důraz je kladen na enviromentálně odpovědné chování a jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji a také spotřebitelské chování. Pracovní skupina se schází dvakrát za rok.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Mgr. Markéta Ulvrová

Vedoucím této pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny:

 • Zuzana Janglová, rodič
 • Mgr. Lenka Hrnčířová, ZŠ Týnec nad Labem
 • Mgr. Eva Šafáriková, ZŠ Veltruby
 • Mgr. Žaneta Svobodová – MŠ Velim
 • Mgr. Monika Kosová, MŠ Pohádka Kolín
 • Bc. Dana Kočíková, MŠ Starý Kolín
 • Mgr. Lenka Vašatová, ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633
 • Mgr. Kateřina Čiháková, ZŠ Pečky

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Lenka Hrnčířová, učitelka, ZŠ Týnec nad Labem
 • Eva Šafáriková, učitelka, ředitelka ZŠ Veltruby
 • Zuzana Janglová, zástupce z řad rodičů