Pracovní skupina pro rozvoj jazykové gramotnosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je participace na aktivním učení cizího jazyka, otevřenost a inspirace pro ostatní. Zlepšení kvality vzdělávání v této oblasti, dále pak rozvoj kompetencí pro osobní a pracovní život v souvislosti se schopností komunikace v cizím jazyce dětí, žáků, studentů ve školách. Skupina se schází dvakrát do roka.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Ing. Monika Kožinová

Vedoucím pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Vlaďka Zalabáková Tvrdíková, jazyková škola Levl
  • Mgr. Jitka Pencová,
  • Mgr. Zuzana Šmahelová
  • Mgr. Martina Hořejšová

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

  • Vlaďka Zalabáková – Tvrdíková, učitelka, ředitelka jazykové školy LEVL