Pracovní skupina kariérové poradenství

Obsahem práce je sdružit osoby a organizace, které poskytují služby v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání kariérových poradců. Kromě sdružení těchto institucí a jejich členů za účelem spolupráce je výměna zkušeností mezi jednotlivými aktéry této sféry.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Ing. Monika Kožinová.

Vedoucím pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. et Bc. Markéta Krčmářová – karierní poradce 3. ZŠ Kolín
  • Mgr. Monika Pohůnková – MÚ Kolín
  • Jana Krulišová – PARTNERS