Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Nebojme se matematiky! Skupina je jednou z povinných pracovních skupin projektu. Rozvoj matematické gramotnosti je vzhledem k výsledkům dlouhodobého mezinárodního testování v zorném poli nejen odborné veřejnosti.
K dostupným a důležitým zjištěním bezesporu patří, že lepších výsledků v testování dosahují ti žáci, kteří mají matematiku mezi svými oblíbenými předměty. A to v podstatě bez ohledu na jejich aktuální školní výsledky. Jedná se sice jen o výpověď statistiky. Ale atraktivnost matematiky a možnost jejího zvyšování bude určitě patřit v této skupině k žhavým tématům. Nejen pro pedagogy.

Skupina se schází čtyřikrát do roka a obsahem je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Ing. Monika Kožinová.

Vedoucím pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Kamila Hrčkuláková
  • Mgr. Daniela Pražanová
  • Ing. et Bc. Šárka Kubelková
  • Mgr. Ivana Marková

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

  • Šárka Kubelková, učitelka, ZŠ Kouřim