Pracovní skupina Mateřské školy

Jedním z dalších volitelných témat místního akčního plánování na našem území je předškolní vzdělávání. Svým charakterem, naléhavostí otázek, které vyvolává, důležitostí řešené problematiky a především výraznou aktivitou podílejících se osob si z hlediska zájmu vydobývá jedno z předních míst.
Skupina se pravidelně schází dvakrát do roka a i mimo tato plánovaná setkání vytváří prostor k sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací v průběhu realizovaných workshopů, exkurzí a dalších doprovodných aktivit.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Mgr. Veronika Svobodová.

Vedoucím pracovní skupiny je: Alena Volfová – Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801

Členové pracovní skupiny:

 • Romana Balounová – MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín;
 • Dagmar Šťastná – MŠ Žiželice;
 • Zuzana Linhartová – Mateřská škola MAŠINKA Pečky;
 • Miroslava Zumrová – Mateřská škola MAŠINKA Pečky;
 • Monika Kosová – Mš Pohádka;
 • Marta Prosová – MŠ Masarykova 891, Kolín;
 • Světlana Francová – MŠ Masarykova 891, Kolín;
 • Kateřina Škopková – MŠ Tři Dvory;
 • Jitka Vokolková – Obec Tři Dvory;
 • Monika Šafránková – MŠ Kolín IV., Jeronýmova 772;
 • Žaneta Svobodová – MŠ Velim;
 • Dana Kočíková – MŠ Starý kolín
 • Blanka Šindelářová – MŠ Velký Osek
 • Romana Zalabáková – MŠ Klubíčko
 • Miloslava Jiráková – MŠ Horní Kruty

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Světlana Francová, učitelka, MŠ Masarykova 891, Kolín
 • Alena Volfová, učitelka, MŠ Kolín II., Bezručova 801
 • Monika Šafránková, učitelka, MŠ Kolín IV., Jeronýmova 772