Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Cílem skupiny je vytvořit podnětné prostředí k výměně zkušeností a odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. První místo je tady sice přenecháno předávání příkladů dobré praxe, sdílení znalostí o efektivních metodách, postupech a pomůckách využitelných především pedagogy, avšak členy této pracovní skupiny nejsou výhradně pedagogové.

Každý, kdo o čtenářských dovednostech přemýšlel, jistě zjistil, že ve škole možná dovednosti čtení začínají, ale rozhodně tam nekončí. Nebo by určitě končit neměly. Proto lidem v této skupině nejde pouze o dobrý začátek, ale také o možnost udržovat, vytvářet a propojovat systém vzájemně se podporujících a spolupracujících činitelů, kteří mohou rozvoj čtenářské gramotnosti výrazně podpořit. A to vše s ohledem na místní možnosti, znalost místních potřeb a možných zdrojů. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Mgr. Michaela Záhorová

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Věra Kratochvílová, 6. ZŠ Kolín
 • Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, ZŠ Prosperity
 • Mgr. Pavla Brožová, ZŠ Jedna Radost
 • Mgr. Monika Kosová, MŠ Pohádka Kolín
 • Mgr. Lucie Macháčková, knihovna Kutná Hora
 • Mgr. Markéta Krčmářová
 • Mgr. Libuše Vodičková
 • Šárka Růžková, 5. ZŠ Kolín

 Pro tuto pracovní skupinu byli identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Dita Nastoupilová, učitelka, ředitelka ZŠ Prosperity
 • Šárka Růžková, učitelka, vedoucí Čtenářského klubu, 5. ZŠ Kolín
 • Lucie Macháčková, metodička malých knihoven, Knihovna Kutná Hora