Pracovní skupina Financování

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů, diskuse o dalších formách financování, řešení vztahu zřizovatel/škola. Pracovní skupina monitoruje stav v území a připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Mgr. David Záhora

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Iva Lokajová, 5. ZŠ Kolín
 • Mgr. et. Mgr. Dita Nastoupilová, ZŠ Prosperity
 • Mgr. Zdenka Filipová, 1. ZŠ Kolín
 • Mgr. Luboš Zajíc, ZŠ Pečky
 • Leona Sixtová, Plaňany
 • Mgr. Žaneta Svobodová, MŠ Velim
 • Mgr. Hynek Radouš, ZŠ Týnec nad Labem
 • Ondřej Jícha, zástupce rodičů

Pro tuto pracovní skupinu byli identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Iva Lokajová, učitelka, ředitelka 5. ZŠ Kolín
 • Zdenka Filipová. učitelka, ředitelka 1. ZŠ Kolín
 • Martin Šmahel, učitel, ředitel ZŠ Plaňany
 • Hynek Radouš, učitel, ředitel ZŠ Týnec nad Labem