Pracovní skupina Financování

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů, diskuse o dalších formách financování, řešení vztahu zřizovatel/škola. Pracovní skupina monitoruje stav v území a připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků

Za realizační tým MAP III je garantem skupiny Mgr. David Záhora

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Iva Lokajová, 5. ZŠ Kolín
  • Mgr. et. Mgr. Dita Nastoupilová, ZŠ Prosperity
  • Mgr. Zdenka Filipová, 1. ZŠ Kolín
  • Mgr. Luboš Zajíc, ZŠ Pečky
  • Leona Sixtová, Plaňany
  • Mgr. Žaneta Svobodová, MŠ Velim
  • Mgr. Hynek Radouš, ZŠ Týnec nad Labem
  • Ondřej Jícha, zástupce rodičů
  • Mgr. Martin Šmahel, ZŠ Plaňany