Pracovní skupina rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Mgr. Michaela Záhorová.

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Heroldová Jaroslava DiS., ZŠ Pečky, p.o. – ředitelka
  • Mgr. Hörzenbergerová Michaela, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
  • Mgr. Bc. Krčmářová Markéta,  3. ZŠ Kolín – výchovný poradce
  • Mgr. Ležalová Jana,  ZŠ Kouřim, p.o.-ředitelka
  • Mgr. Musilová Michala,  Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
  • Mgr. Němečková Blanka,  2. ZŠ Kolín, Kmochova ul.
  • Nollová Jana ZŠ Pečky, p.o.