Pracovní skupina rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Mgr. Michaela Záhorová.

Členové pracovní skupiny:

 • Doležalová Tereza, CPIC Kutná Hora
 • Gavorová Michaela, Městský úřad Kolín
 • Hanzlová Štěpánka, ZŠ a MŠ Červené Pečky
 • Heroldová Jaroslava, Spec. ZŠ Pečky
 • Hörzenbergerová Michaela, CIC o.p.s.
 • Jechová Zuzana, ZŠ Sendražice
 • Jindrová Michaela, CPIC Kutná Hora
 • Krčmářová Markéta, 3 ZŠ Kolín
 • Ležalová Jana, Spec. ZŠ Kouřim
 • Němečková Hana, ZŠ Sendražice
 • Němečková Blanka, 2 ZŠ Kolín
 • Neumanová Olga, Prostor Plus o.p.s.
 • Slavíčková Tereza, PPP Kolín
 • Trmíková Hana, Hannah HS z.s.
 • Vavřincová Ladislava, Spec. ZŠ MŠ PŠ Kolín
 • Záhorcová Eva, CPIC Kutná Hora

Místní lídři v oblasti Rovných příležitostí:

 • Heroldová Jaroslava, Spec. ZŠ Pečky
 • Hörzenbergerová Michaela, CIC o.p.s.
 • Jindrová Michaela, CPIC Kutná Hora
 • Krčmářová Markéta, 3 ZŠ Kolín
 • Neumanová Olga, Prostor Plus o.p.s.

Přihlášení do PS rovné příležitosti

  Odesláním formuláře beru na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s nářízením (EU) 2016/679 a to za účelem poskytnutí podpory projektu po dobu jeho trvání na základě právního aktu přidělení podpory pro tento projekt.