Vzdělání v našem regionu je prioritou. To nám potvrdila i 95% účast členů na prvním zasedání řídícího výboru v projektu „MAP IV na Kolínsku“ reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008225, které se konalo v úterý 9.1.2024.
Na zasedání jsme se kromě schválení potřebných dokumentů představili i cíl projektu. Tím je podpora spolupráce škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně NNO v ORP Kolín, která bude podporovat aktivity pro zvýšení kvality vzdělávání a současně umožní společné řešení místně specifických problémů ve vzdělávání.
Dále jsme se také věnovali tomu, prostřednictvím jakých metod, způsobů a aktivit ho plánujeme dosáhnout.
Projekt je teprve na začátku, nicméně už teď se velmi slibně rozjíždí.