Badatelské batůžky a vaky pro ZŠ v ORP Kolín v rámci vzdělávání EVVO, zakoupené MAP II na Kolínsku, putují do škol !

Věříme, že pomohou žákům ZŠ snadněji objevit a prozkoumat svět přírody .