Pracovní skupina rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Ing. Monika Kožinová.

Vedoucím této pracovní skupiny je:

Členové pracovní skupiny:

 • PhDr. Jaroslava Štětinová – ředitelka PPP Středočeského kraje
 • Martin Dobeš – Agentura pro sociální začleňování
 • Mgr. Michala Musilová – Centrum pro integraci cizinců
 • Mgr. Michaela Hörzenbergerová – CIC
 • Žaneta Culková – rodič Pečky
 • Mgr. Jaroslava Heroldová – ředitelka ZŠ Pečky, p.o.
 • Lenka Cihlářová – asistent ZŠ Týnec nad Labem
 • Mgr. Julie Hykšová – učitelka ZŠ Týnec nad Labem
 • Mgr. et Bc. Markéta Krčmářová – učitelka 3. ZŠ Kolín
 • Mgr. Hana Němečková, ředitelka ZŠ Sendražice
 • Mgr. Blanka Němečková, 2. ZŠ Kolín, Kmochova ul., učitelka
 •  Mgr. Hana Janoušková, VISK – nadané děti

V souladu s Postupy MAP II byli pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Mgr. Michaela Hörzenbergerová, CIC
 • Mgr. Michala Musilová, CIC
 • PhDr. Jaroslava Štětinová, ředitelka PPP Středočeského kraje
 • Martin Dobeš, Agentura pro sociální začleňování