Pracovní skupina rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je Mgr. Michaela Záhorová

Členové pracovní skupiny:

 • Michaela Hörzenbergerová, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
  Jaroslava Heroldová, ZŠ Pečky, p.o.
  Markéta Krčmářová, 3. ZŠ Kolín
  Hana Němečková, ZŠ Sendražice
  Jana Nollová, ZŠ Pečky, p.o.
  Blanka Němečková, 2. ZŠ Kolín
  Lenka Cihlářová, ZŠ Týnec nad Labem
  Olga Neumannová, Prostor
  Veronika Kučerová, Bečváry
  Ladislava Vavřincová, Kolín
  Jana Ležalová, Kouřim

Pro tuto pracovní skupinu identifikováni místní lídři. Jsou jimi:

 • Mgr. Michaela Hörzenbergerová, CIC
 • Mgr. Michala Musilová, CIC
 • PhDr. Jaroslava Štětinová, ředitelka PPP Středočeského kraje