Pracovní skupina Mateřské školy

Jedním z dalších volitelných témat místního akčního plánování na našem území je předškolní vzdělávání. Svým charakterem, naléhavostí otázek, které vyvolává, důležitostí řešené problematiky a především výraznou aktivitou podílejících se osob si z hlediska zájmu vydobývá jedno z předních míst.
Skupina se pravidelně schází dvakrát do roka a i mimo tato plánovaná setkání vytváří prostor k sdílení dobré praxe, zkušeností, řešení společných problémů a předávání informací v průběhu realizovaných workshopů, exkurzí a dalších doprovodných aktivit.

Za realizační tým MAP III je garantem skupiny Mgr. Michala Hlušičková.

Členové pracovní skupiny:

  • Bc. Balounová Romana, MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín
  • Mgr. Seidlová Alena, MŠ Masarykova 891, Kolín
  • Bc. Kočíková Dana,  ZŠ a MŠ Starý Kolín
  • Prosová Marta, DiS. MŠ Masarykova 891,Kolín
  • Svobodová Žaneta, DiS. MŠ Velim
  • Škopková Katka, MŠ Tři Dvory
  • Mgr. Zumrová Miroslava, MŠ MAŠINKA Pečky
  • Bc. Romana Zalabáková, MŠ Klubíčko, s.r.o.