Probační a mediační služba, pracoviště Kutná Hora
Nám. Národního odboje 58/6, Kutná Hora
Mgr. Jana Múdra jmudra@pms.justice.cz 734 362 959 zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností oškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality
Respondeo, o.s.
Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
325 511 148 pomáhá klientům prostřednictvím občanské poradny, intervenčního centra a centra pro pomoc obětem zdarma
Romské sdružení občanského porozumění Nymburk
J. Gagarina 1979, Nymburk
606 191 667 Pomáhají sociálně znevýhodněné skupině obyvatel překonat bariéry problémů, které mohou nastat,či již nastaly zdarma
Ubi-Ibi
Lidická 1263, Poděbrady
Mgr. Hana Slobodová
PhDr. Dana Marková
+ speciální pedagožky
https://www.ubi-ibi.cz/poptavkovy-formular/ 739 009 570

776 164 501

Centrum psychologických služeb, rodinná terapie, terapie dětí, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, vyšetření školní zralosti, spolupráce se školami, individuální terapie pro dospělé, opravně – psychologické vyšetření, atd. dle ceníku na webových stránkách
Semiramis, o.s.
Sadová 2108, Nymburk 28802
733 184 995 prevence rizikového chování a vzdělávání zdarma
Modré dveře Kostelec nad Č.L.
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
PhDr. Helena Schejbalová helena.schejbalova@modredvere.cz 702 090 603 ředitelka centra, dětský klinický psycholog, zdravotní služby klinického psychologa, krizová intervence hrazeno podle okolností, zdarma podle získaných dotací, linka důvěry je zdarma
Mgr. Petra Domkařová petra.domkarova@modredvere.cz 702 090 602 klinický psycholog, psychoterapeut
Modré dveře Říčany
ul.Tyrše a Fügnera 105/7 , Říčany, 251 01
Mgr. Petra Stehlíková centrum.ricany@modredvere.cz 727 864 773 zdravotní služby klinického psychologa, krizová intervence hrazeno podle okolností, zdarma podle získaných dotací, linka důvěry je zdarma
Povídej z.s. – Centrum krizové intervence
Česká 235/36, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
linka důvěry 327 511 111
602 874 470
linka důvěry, terapie, služba telefonické krizové pomoci Nezisková organizace, zdarma, linka důvěry 08:00 – 22:00 hodin
poradna pro lidi v tísni poradna Od 08:00 do 18:00
SPC při Národním ústavu pro autismus – NAUTIS
Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9
Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany Střed
Sídlo: Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem
petra.slana@nautis.cz 774 723 785 Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS). služba zřízená státem,
bezplatné
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kolín
Jaselská 826, 280 02 Kolín
PhDr. Jaroslava Štětinová kolin@pppsk.cz 321 722 116
321 717 168
diagnostika VPU, reedukace poruch učení popřípadě chování, posouzení vývojové úrovně dítěte(spíše jen diagnostika na reedukaci nemají kapacitu, ani poradny ani SPC) služba zřízená státem, bezplatné, funguje na objednání předem
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Český Brod
Sokolská 1313, Český Brod
Mgr. Iveta Šedivá                                   ceskybrod@pppsk.cz 321 623 887 diagnostika VPU, reedukace poruch učení popřípadě chování, posouzení vývojové úrovně dítěte, poradna při ZŠ Žitomířská služba zřízená státem, bezplatné, funguje na objednání předem
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora
Jakubská 83, 284 01 Kutná Hora
PhDr. Martina Skalníková kutnahora@pppsk.cz 327 311 362
731 417 146
diagnostika VPU, reedukace poruch učení popřípadě chování, posouzení vývojové úrovně dítěte služba zřízená státem, bezplatné, funguje na objednání předem
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Nymburk
Masarykova 895, 288 00 Nymburk
Mgr. et Mgr. Jana Mračková nymburk@pppsk.cz 325 512 667
774 322 553
774 322 554
diagnostika VPU, reedukace poruch učení popřípadě chování, posouzení vývojové úrovně dítěte, odloučené pracoviště PPP Kolín služba zřízená státem, bezplatné, funguje na objednání předem
Fokus Mladá Boleslav, pracoviště Kolín
Kutnohorská 21, 280 02 Kolín IV
Mgr. Dominika Zvolenská zvolenska@fokus-mb.cz 775 562 044 Tým terénní sociální rehabilitace Kolín, podpora dospělým lidem s duševním onemocněním, především psychotickým, zřizuje chráněné bydlení nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby zdarma
Fokus Mladá Boleslav, pracoviště Nymburk
Palackého třída 449, Nymburk, 288 02
Radka Kubínová kubinova@fokus-mb.cz 775 562 042 Tým terénní sociální rehabilitace Nymburk, podpora dospělým lidem s duševním onemocněním, především psychotickým, zřizuje chráněné bydlení nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby zdarma
Probační a mediační služba, pracoviště Kolín
Politických vězňů 109, Kolín 28002
ERBENOVÁ Helena Ing. herbenova@pms.justice.cz 734 362 965 zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality státní oganizace vykonávající úkony ve smyslu zákona č.257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
Probační a mediační služba, pracoviště Nymburk
Boleslavská 139/12, Nymburk
JEŽEK Jiří Mgr. jjezek@pms.justice.cz 737 247 470 zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality státní oganizace vykonávající úkony ve smyslu zákona č.257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
PDF brožura