Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Cílem skupiny je vytvořit podnětné prostředí k výměně zkušeností a odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. První místo je tady sice přenecháno předávání příkladů dobré praxe, sdílení znalostí o efektivních metodách, postupech a pomůckách využitelných především pedagogy, avšak členy této pracovní skupiny nejsou výhradně pedagogové.

Každý, kdo o čtenářských dovednostech přemýšlel, jistě zjistil, že ve škole možná dovednosti čtení začínají, ale rozhodně tam nekončí. Nebo by určitě končit neměly. Proto lidem v této skupině nejde pouze o dobrý začátek, ale také o možnost udržovat, vytvářet a propojovat systém vzájemně se podporujících a spolupracujících činitelů, kteří mohou rozvoj čtenářské gramotnosti výrazně podpořit. A to vše s ohledem na místní možnosti, znalost místních potřeb a možných zdrojů. Skupina se schází čtyřikrát do roka.

Garantem skupiny za realizační tým MAP III je Mgr. Michaela Záhorová

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Libuše Vodičková MěK Kolín
  • Mgr. Věra Kratochvílová 6. ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374
  • Mgr. Bc. Markéta Krčmářová 3. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 -VÝCHOVNÝ PORADCE
  • Bc. Romana Zalabáková, MŠ Klubíčko, s.r.o.
  • Bc. Balounová Romana, MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín
  • Mgr. Šárka Růžková, 5 ZŠ Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 – Výchovný poradce