Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Nebojme se matematiky! Skupina je jednou z povinných pracovních skupin projektu. Rozvoj matematické gramotnosti je vzhledem k výsledkům dlouhodobého mezinárodního testování v zorném poli nejen odborné veřejnosti.
K dostupným a důležitým zjištěním bezesporu patří, že lepších výsledků v testování dosahují ti žáci, kteří mají matematiku mezi svými oblíbenými předměty. A to v podstatě bez ohledu na jejich aktuální školní výsledky. Jedná se sice jen o výpověď statistiky. Ale atraktivnost matematiky a možnost jejího zvyšování bude určitě patřit v této skupině k žhavým tématům. Nejen pro pedagogy.

Skupina se schází čtyřikrát do roka a obsahem je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti.

Za realizační tým MAP III je garantem skupiny Mgr. Michaela Záhorová.

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. Kamila Hrčkuláková MŠ a ZŠ Bečváry
  • Mgr. Iva Hervertová 5. ZŠ Kolín