V rámci nedávno zahájeného projektu MAP IV na Kolínsku, a jeho plánovaných aktivit, je zde příležitost pro zapojení vaší školy, včetně pedagogů a dětí. Mimo jiné je možné i něco získat – pomůcky, nové metody ve vzdělávání a zároveň nové kontakty.

Jedná se o první ustavující setkání pracovních skupin projektu. Konkrétně se jedná o:

Pracovní skupina „Mateřské školy“

Pracovní skupina „Rovné příležitosti“

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – zkráceně MODIFO

Na programu bude seznámení s obsahem, systémem a režimem práce jednotlivých skupin. Aktivní účast je honorovaná. Skupina se schází čtyřikrát za kalendářní rok.

První setkání pracovních skupin se uskuteční dne 30.1.2024 od 15:00 do 17:00 v Kolíně v CEROPu a případná účast není nijak závazná – o zapojení do jakékoliv skupiny se rozhoduje až na základě tohoto setkání.

Na akci je potřeba se přihlásit na následujícím odkazu:

https://www.map-kolin.cz/akce/spolecne-setkani-pracovnich-skupin-map-iv/