MAP II na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce

Aktivity do výuky chemie a přírodopisu, které se mohou odehrávat venku se zapojením přírodnin a vyrobených pomůcek, které si na workshopu vytvoříme. Výuka venku – příprava (co mít vždy s sebou) – výhody a nevýhody výuky venku. Podpořte rozvoj
kritického a kreativního myšlení žáků na čerstvém vzduchu. Chcete hodnotit tak, abyste děti podpořili k další práci a tak, aby se zlepšovaly? Společně nahlédneme do základů formativního hodnocení. Pomůcky: karton, řezáky, černé fixy, papíry, nůžky, lana, provázky.

Lektoruje: Mgr. Kateřina Čiháková

 

Do formuláře přihlášení prosím uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na kterých budete k zastižení o prázdninách.