MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Cílem semináře je seznámit účastníky s artefiletikou a možnostmi jejího uplatnění nejen v hodinách výtvarné výchovy. Po krátkém teoretickém úvodu bude seminář zaměřen na předání praktických dovedností a na vlastní kreativní tvoření účastníků. Účastníci semináře nemusí umět malovat nebo hrát na hudební nástroj. Měli by mít zájem o seznámení s reflektivním, tvořivým a zážitkovým pojetím vzdělávání a výchovy, tzn. metodou artefiletiky. Ta může pomoci jejich žákům objevit jiný úhel vnímání sama sebe a pomoci objevit pozitivní vnitřní zdroje pro život v dnešním stále se měnícím světě.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, pedagogové volného času, družinářky, asistenti

Lektorka: Mgr. Eva Píšová