MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Komunikace v náročných situacích

V rámci semináře prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace. Zaměříme se na posilování komunikačních kompetencí pedagogů v různých komunikačních situacích (jako jednotlivců i v rámci školního týmu). Budeme se věnovat zvládání efektivních výchovných a komunikačních postupů v běžných i konfliktních situacích, posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci s rodiči, kolegy i žáky. Budeme rozlišovat jazyk popisný a hodnotící, zaměříme se na vědomé používání popisného jazyka. Prozkoumáme vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou nepohodu. Součástí semináře je práce na konkrétních komunikačních příbězích účastníků, trénink dávání a přijímání zpětné vazby.

Těší se na Vás lektorka Petra Zemanská