MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Metody aktivního učení aneb když se mozek dobře učí

Účastníci semináře se budou zabývat tím, jak ve školní praxi využívat principy konstruktivistické pedagogiky, jak plánovat výuku pomocí třífázového modelu učení E-U-R a plánovat výuku pozpátku. Vyzkoušejí si různé metody vhodné pro jednotlivé fáze učení (evokace, uvědomění si významu i reflexi), budou je reflektovat z pohledu žáka i učitele. Identifikují dílčí dovednosti, které jsou představenými metodami rozvíjeny. Odhalí, jak jejich prostřednictvím přesouvat aktivitu v hodině na žáky.

Těší se na Vás lektorka Kamila Zemanová