MAP III na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022994

Místní Akční Plán

Místní Akční Plán

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Interaktivní Montessori dílna Vás seznámí s různými možnostmi využití prvků Montessori pedagogiky v běžné mateřské škole. V úvodní teoretické části se budeme věnovat alternativnímu směru Montessori, osobnosti Marie Montessori, jejímu pojetí dítěte a pedagogiky s veškerými principy a pohledem na osobnost učitele i osobnost dítěte. V praktické části se zaměříme na vznik a vývoj třídního vzdělávacího programu s prvky Montessori pedagogiky v podmínkách běžné mateřské školy. Společně si zažijeme svobodnou volbu metod ve vztahu k potřebám a zájmům dětí. V závěrečné reflexi se podíváme na to, do jaké míry je možné zařadit do prostředí běžné mateřské školy prvky Montessori pedagogiky tak, aby bylo vše v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Čeká na Vás mnoho inspirace a zážitků.

Lektoruje: Mgr. Veronika Svobodová

 

Do formuláře přihlášení prosím uveďte kontaktní údaje (telefon, e-mail) na kterých budete k zastižení o prázdninách.